Jak sprawić by magazyn działał efektywnie?

Magazyny w przedsiębiorstwach produkcyjnych to przestrzenie odpowiedzialne za realizowanie równocześnie wielu rozmaitych procesów. Współpracują one z pozostałymi działami organizacji, logistyką oraz innymi interesariuszami. Aby magazyn mógł działać efektywnie, konieczne jest optymalizacja magazynu poprzez zapewnienie odpowiedniego planu, uporządkowanie przestrzeni oraz zastosowanie nowoczesnych narzędzi IT pozwalających na usprawnienie wszelkich działań.

Znaczenie efektywnych magazynów w organizacjach produkcyjnych

Efektywność magazynu w organizacjach produkcyjnych to istotny czynnik, który pełni rolę bufora pozwalającego na optymalizację działań pod kątem komplementację zamówienia zgodnie z potrzebami klienta oraz skracania czasu pomiędzy zakończeniem produkcji a przekazaniem towaru klientowi. Rola magazynu w funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa jest więc kluczowa. Odpowiednie zorganizowania prac magazynowanych oraz wdrożenie narzędzi optymalizacyjnych pozwala na szybkie i zgodne przygotowanie zamówień dla klienta.

Optymalizacja procesów magazynowych – jak sprawić by magazyn działał efektywnie?

Podnoszenie efektywności magazynu to proces ciągły, który wymaga zaangażowania pracowników oraz wdrożenia odpowiednio dobranych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Wśród metod wykorzystywanych w celu poprawy efektywności pracy magazynu można wyróżnić autorski Model by Entra stworzony przez firmę Entra Group.

Działania prowadzone w oparciu o niego składają się z kilku istotnych etapów, do których zalicza się:

  • Optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej w celu zagwarantowania wyższej przepustowości i lepszej organizacji pracy
  • Skrócenie czasu oraz liczby operacji koniecznych do przyjęcia, wydania i składowania towarów czy komplementacji zamówień
  • Rozbudowanie kompetencji personelu magazynowego o znajomość obowiązujących procedur oraz znaczenie planowania operacyjnego, wykorzystania systemów magazynowych i zarządzania nadzorczego
  • Optymalizacja posiadanych zasobów magazynowych, takich jak stan osoby, kompetencje personelu, urządzenia i środki transportu wewnętrznego do kluczowych zadań pełnionych przez magazyn
  • Wdrożenie specjalistycznych systemów informatycznych do zarządzania magazynem
  • Organizacja pracy w oparciu o podstawowe narzędzia Lean

 

Optymalizacja funkcjonowania magazynu – dlaczego warto?

 

Wdrożenie działań optymalizacyjnych niesie za sobą szereg korzyści pozwalających na sprawne funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz wysoką efektywność magazynu. Do podstawowych efektów optymalizacji tego obszaru działalności w organizacjach produkcyjnych można zaliczyć:

• Stworzenie systemu pozwalające na szybki dostęp do pełnej wiedzy na temat towarów magazynowych
• Zgodność magazynowych stanów materiałów, komponentów i wyrobów z rzeczywistym stanem rzeczy
• Zapewnienie wysokiej jakości poziomu obsługi klientów wewnętrznych i zewnętrznych
• Osiągnięcie wysokiej wydajności prowadzonych działań
• Optymalizacja magazynu i posiadanych zasobów
• Posiadanie pełnej wiedzy o realizowanych procesach
• Minimalizacja strat oraz zmniejszenie kosztów osobowych, inwestycyjnych i eksploatacyjnych
• Stworzenie przyjaznego środowiska pracy