Kontrola i zarządzanie windykacjami w Wielkiej Brytanii

Zgodnie z prawem brytyjskim istnieją pewne działania, których agencje windykacyjne nie mogą wykonywać w ramach domyślnych wytycznych dotyczących windykacji. Istnieją również działania, do których używania są prawnie upoważnieni, gdy próbują odzyskać kwotę długu od konsumenta w imieniu pierwotnego wierzyciela. Zgodnie z FCA, FTA (Fair Trading Act) i OFT, firma windykacyjna lub wierzyciel nie może:

 

 • skontaktować się z przedmiotem długu w pracy bez jego wyraźnej zgody,
 • skontaktować się z dłużnikiem za pośrednictwem sieci społecznościowych (Facebook, Twitter itp.),
 • kontaktować się z zadłużonym podmiotem poza określonym terminem, czyli w godzinach od 8 do 21 w dni robocze. Ten przedział czasowy nie obejmuje weekendów i świąt; ujawnić sprawę wezwania członkowi rodziny lub pracodawcy,
 • skontaktować się w sprawie dodatkowych opłat, które nie są wymienione w umowie i są wyższe niż opłaty procentowe,
 • podawać fałszywych  lub wprowadzających w błąd informacji jakiegokolwiek rodzaju, np. o nazwie DCA, fałszywych postępowaniach sądowych itp. Proces zbierania musi być przejrzysty i jasny;
 • wywierać nacisków na przedmiot długu i nękać go oznaczaniem niemożliwych terminów do uregulowania kwot ustalonych.

 

Jeśli firma windykacyjna jest licencjonowana i zarejestrowana, nie może ignorować zgodności z brytyjskimi wytycznymi dotyczącymi windykacji. Wszelkie niewłaściwe praktyki są uważane za naruszenie i podlegają karze prawa Wielkiej Brytanii. Ze względu na brytyjskie organy regulacyjne, firma windykacyjna lub wierzyciel ma prawo do wykonania następujących działań, które są uważane za legalne i nie nękające:

 

 • wykorzystanie metod śledzenia do zlokalizowania dłużnika;
 • wysyłanie różnych ustnych i pisemnych przypomnień, wykonywanie połączeń telefonicznych,
 • wysyłanie e-maili i listów, faksów i wiadomości tekstowych;
 • wysyłanie listów żądań i listów przed akcją itp .;
 • korzystanie z komorników i prawników zajmujących się zadłużeniem w celu zajęcia przedmiotów osobistych;
 • wysyłanie wewnętrznych agentów w celu wynegocjowania dogodnego planu płatności;

 

Istnieją również inne organy regulacyjne zajmujące się doradztwem i praktykami w zakresie windykacji należności w Wielkiej Brytanii: ustawa o kredycie konsumenckim, Stowarzyszenie Usług Kredytowych, Urząd ds. Rynków Konkurencji, Opóźnienie w spłacie długów handlowych (ustawa o odsetkach), Ustawa o ograniczeniach z 1980 r. Nieuczciwe przepisy handlowe; i inni.

 

Artykuł opracowany przez Michała Majewskiego – prawnik Konin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *