Pomiary hałasu – kiedy należy przeprowadzić

Problem hałasu jest bardzo powszechny – zmagamy się z nim, na co dzień zarówno w domu, jak i w pracy. Wywołuje w nas silne, negatywne emocje oraz znacząco wpływa na nasze zdrowie – zmniejsza koncentrację, powoduje rozdrażnienie, bóle głowy oraz problemy ze słuchem, a nawet jego utratę.

Kiedy należy przeprowadzić

Przeprowadzanie badań poziomu dźwięku jest szczególnie zalecane w zakładach pracy, gdzie hałas jest często spotykanym zjawiskiem. Dzięki wykonaniu pomiarów można podjąć odpowiednie działania zabezpieczające pracowników przed jego szkodliwym wpływem.

Dopuszczalne normy

Pomiary poziomu hałasu, wykonuje się zgodnie z wytycznymi norm: PN – EN ISO 9612:2009 – „Akustyka – Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas – Metoda techniczna” oraz PN – N – 01307:1994 – „Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku pracy – Wymagania dotyczące hałasu”. Najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu odniesione do 8 -godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy, wynosi 85 dB, przy czym wartość progu działania wynosi 80 dB.

Przeprowadzenie pomiarów, jako czynnika szkodliwego w miejscu pracy, powinno się zlecić akredytowanemu laboratorium badawczemu, ponieważ poprawne przeprowadzenie pomiarów, ich analiza i ocena, umożliwiają dokonanie właściwej oceny ryzyka wystąpienia uszkodzeń słuchu oraz pomagają znaleźć skuteczne metody działań profilaktycznych.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź tutaj: pomiary hałasu
60px;”>

Zadzwoń:
+48 668391919

Zobacz stronę:
http://kubatura-lab.pl/uslugi-budowlane/
pomiary hałasu

Dojazd: